Beroepen door sociale woonactoren over sociale huur: de toewijzing van een sociale huurwoning

Hier vindt u het overzicht van de beroepen met betrekking tot de toewijzing van een sociale huurwoning waarover een beslissing is genomen door de minister.

Toewijzings- en voorrangsregels

Rationele bezetting

Versnelde toewijzing

Weigering toewijzing

Lokaal toewijzingsreglement

Nog geen beroepen beschikbaar.

Onderverhuren

Intern huurreglement

Verhuring buiten het sociaal stelsel

Contact

Adres: 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel