team ondersteuning VLOK

met vragen over de applicatie woningkwaliteitsbewaking VLOK voor lokale besturen kunt u terecht bij het team VLOK.

Adres
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40C
1000 Brussel
Email
vlok@vlaanderen.be