woordvoerder Wonen-Vlaanderen

Voor alle persvragen, kan u contact opnemen met de heer Helmer Rooze, administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen.
Voor andere vragen kan u terecht op het gratis telefoonnummer 1700.

Adres
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
Email
helmer.rooze@vlaanderen.be
Telefoonnummer
02 553 17 52
1700