Vaak gestelde vragen

31 resultaten gevonden

Pagina's

Kom ik ook in aanmerking voor de aanpassingspremie als ik de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, niet volledig in volle eigendom heb?

Het volstaat dat u een zakelijk recht heeft op de woning waarvoor u de aanpassingspremie wenst aan te vragen. Dat zakelijk recht moet u het recht geven om de woning te bewonen. De woning volledig in volle eigendom hebben is dus niet noodzakelijk. Als u bijvoorbeeld de woning slechts voor de helft in volle eigendom heeft, volstaat dit ook.

Zelfs het zakelijk recht is op zich niet noodzakelijk. Huurders die de woning waarvoor de aanpassingspremie wordt aangevraagd, bewonen op basis van een huurovereenkomst van minstens 3 jaar, komen eveneens in aanmerking.
 

Komen buitenlandse facturen voor de aankoop van materialen in aanmerking?

Ja, maar indien nodig kan wel de vertaling door een beëdigd vertaler gevraagd worden.

Komen facturen van buitenlandse aannemers in aanmerking?

Ja, maar indien nodig kan wel de vertaling door een beëdigd vertaler gevraagd worden.

Komen facturen zonder de vermelding van btw in aanmerking?

Als algemene regel geldt dat dergelijke facturen niet worden aanvaard. Hierop bestaat één uitzondering: facturen van kleine ondernemingen die genieten van de vrijstellingsregeling, worden wel aanvaard. Op deze facturen moet duidelijk "vrijstellingsregeling BTW" vermeld zijn.
 

Komen voorschotfacturen in aanmerking?

Voorschotfacturen zijn geldige facturen voor zover ze net zoals de andere facturen voldoen aan de gestelde vormvereisten. Als een voorschotfactuur bijvoorbeeld een jaar oud is op de aanvraagdatum, dan komt deze niet in aanmerking, ook al werden de werkzaamheden zelf wel binnen de geldige periode uitgevoerd.

Komt een trappenklimmer in aanmerking?

Neen. Het moet specifiek gaan om een traplift of rolstoelplateaulift.
 

Komt een video- of parlofoonsysteem om de deur te openen in aanmerking?

Neen. Onder het automatiseren van de toegangsdeur moet worden verstaan het automatisch laten open- en dichtgaan van de deur, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers. Dat is iets anders dan een elektrisch deurslot dat de deur enkel ontgrendelt.
 

Komt het automatiseren van een garagepoort in aanmerking?

Ja, maar net zoals bij rolluiken moet het gaan om het automatiseren van een bestaande garagepoort.
 

Komt het automatiseren van rolluiken in aanmerking?

Ja, voor zover het gaat om het automatiseren van bestaande rolluiken.
 

Mijn ouders wonen bij mij in. Wie vraagt er best de aanpassingspremie aan?

Aangezien de aanpassingspremie moet worden aangevraagd door diegene die het zakelijk recht of de huurovereenkomst heeft, is het best dat u zelf de aanvraag indient. Let wel: het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd, alsook dat van de persoon met wie hij of zij eventueel samenwoont.
 

Pagina's