Vaak gestelde vragen

31 resultaten gevonden

Pagina's

Mijn vader, waarvoor ik aanpassingswerkzaamheden in mijn woning heb uitgevoerd, is overleden voordat ik de aanpassingspremie kon aanvragen. Kan ik de aanvraag alsnog doen?

Als de aanpassingswerken werden uitgevoerd op het moment dat uw vader nog in leven was, kan u nog een aanvraag indienen. U kan immers een aanpassingspremie aanvragen voor werken die werden uitgevoerd om de woning aan te passen voor een inwonende bejaarde

Moet het adres dat onder mijn naam op de factuur staat altijd dat van de woning zijn waarvoor ik de aanvraag indien?

Idealiter wordt de factuur op uw naam geplaatst met als factuuradres de woning waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd en waarvoor u dus de aanvraag indient. Als u met een aannemer werkt en deze de factuur naar een ander adres opstuurt, dan moet u ervoor zorgen dat op de omschrijving van de factuur vermeld wordt op welke woning de werkzaamheden betrekking hebben.

 

Moeten de facturen die ik samen met mijn aanvraag indien altijd op mijn naam staan?

Neen, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In de volgende gevallen mag de facturatie gebeurd zijn aan iemand anders dan de premieaanvrager:

 • als een lasthebber werd aangesteld
 • als de facturatie aan een inwonend gezinslid gebeurde

Als een aanvraag wordt gedaan in het kader van het uitvoeren van werken aan gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen, dan mag de factuur op naam staan van de syndicus of de vereniging van medeëigenaars. De aanvrager moet wel kunnen aantonen dat hij een deel van de factuur ten laste neemt, en moet zijn precies deel in het geheel van de kosten kunnen bewijzen.

 

Nu woon ik samen, maar drie jaar geleden was ik nog alleenstaand. Met welk inkomen houden jullie dan rekening?

De gezinstoestand op de aanvraagdatum is bepalend bij het opvragen van het inkomen. Als u op de aanvraagdatum samenwoont, dan vragen wij zowel uw inkomen als dat van uw partner op.

Het zal meerbepaald het belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum zijn dat opgevraagd wordt.
 

Onze woning wordt momenteel verbouwd. Wij huren tijdelijk een andere woning tot de verbouwingswerkzaamheden zijn voltooid. Kunnen wij nu al een aanvraag indienen?

U moet de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, bewonen op de aanvraagdatum. U moet dus wachten met uw aanvraag tot u ingeschreven bent in de woning waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden waarvoor u de aanpassingspremie aanvraagt, moeten op de aanvraagdatum altijd voltooid zijn.
 

Tot eind vorig jaar werd ik nog erkend als persoon met een ernstige handicap (minstens 66%). Ondertussen ben ik niet meer erkend. Beschouwing jullie mij nog als persoon ten laste als ik de aanpassingspremie vandaag aanvraag?

Neen. Het is de gezinstoestand op de aanvraagdatum die doorslaggevend is bij het bepalen van het aantal personen ten laste.
 

Waarom wordt er geen rekening gehouden met de gezinstoestand en het aantal personen ten laste tijdens het inkomstenjaar, dus drie jaar geleden? Jullie vragen toch ook het belastbaar inkomen op van dat jaar?

Wij kunnen uw belastbaar inkomen van het jaar waarin u de aanpassingspremie aanvraagt niet opvragen omdat het altijd 1 à 2 jaar duurt vooraleer dit inkomen gekend is. Daarom grijpen wij terug naar het belastbaar inkomen van drie jaar geleden. De gezinstoestand is echter wel gekend op de aanvraagdatum. Het is logisch dat wij daar niet kijken naar de toestand van drie jaar geleden.

Wat verstaat men onder verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen?

Het gaat hier in eerste instantie om verbouwingswerkzaamheden die erop gericht zijn voor de inwonende bejaarde een afzonderlijke en aangepaste woonplek te creëren in de woning. Meer bepaald een eigen woonvertrek en slaapvertrek (mag samen), en een aangepaste sanitaire voorziening die zelfstandig kan gebruikt worden.

Voorbeelden van inrichtingswerkzaamheden zijn het plaatsen van lichte scheidingswanden, het isoleren van het lokaal, het plaatsen van schuifdeuren of binnenschrijnwerk, het opvullen of verhogen van een vloer, het verlagen en isoleren van een plafond...

Met inrichtingswerkzaamheden wordt niet bedoeld: afwerken met verf en behang, plaatsen van meubilair, gordijnen...
 

Wat wordt er bedoeld met "recht van bewoning"?

Het recht van bewoning is een zakelijk recht dat ten behoeve van een bepaalde persoon op andermans zaak wordt gevestigd. Dit recht moet worden vastgelegd in een notariële akte en overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Als u gebruik wenst te maken van het recht van bewoning, moet u het bewijs kunnen leveren dat dit recht is overgeschreven op het hypotheekkantoor.
 

Welke informatie moet er allemaal op de ingediende facturen voorkomen?

De verplichte vermeldingen op ingediende facturen zijn:

 • de naam en het adres van de leverancier of aannemer
 • de naam en het adres van de aanvrager (als privé-persoon)
 • de datum
 • een omschrijving van de geleverde goederen en/of werken
 • de kostprijs en de btw, elk apart vermeld
 • het btw-identificatienummer van de leverancier
 • het factuurnummer
   

Pagina's