Vaak gestelde vragen

36 resultaten gevonden

Pagina's

Ik ben werknemer met een contract van bepaalde duur en heb de voorafgaande 12 maanden bij verschillende werkgevers gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u in de twaalf maanden voorafgaand de aanvraag maximum tien dagen niet verbonden bent geweest door een arbeidsovereenkomst.

Ik ben werknemer met een contract van onbepaalde duur en heb de voorafgaande 12 maanden bij verschillende werkgevers gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u de twaalf maanden voor de aanvraagdatum maximum tien dagen niet verbonden bent geweest door een arbeidsovereenkomst.

Ik ben zelfstandige en heb tijdens de voorafgaande 12 maanden een periode als werknemer gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Als u op het ogenblik dat u de aanvraag indient aan de slag bent als zelfstandige, dan moet u ook de 12 voorafgaande maanden deze zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend. Bovendien moet u deze zelfstandige activiteit uitgeoefend hebben in hoofdberoep.

Ik heb mijn lening laten herfinancieren maar ik ben niet verzekerd. Kan ik voor deze herfinanciering een verzekering aanvragen?

Nee. Een geherfinancierde lening komt niet in aanmerking voor verzekering gewaarborgd wonen. U kan voor deze lening dus geen verzekering aanvragen.

Ik heb op dit moment geen werk maar ik heb daarvoor wel 12 maanden gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het moment dat u de aanvraagformulieren voor de verzekering indient, moet u aan het werk zijn met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige.

Ik heb op dit moment nog geen 12 maanden gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het moment dat u de aanvraagformulieren voor de verzekering indient, moet u aantonen dat u de 12 voorafgaande maanden ononderbroken gewerkt hebt met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. Kan u dat niet aantonen, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering.

Ik heb tijdens de 12 voorafgaande maanden een tijd via een uitzendbureau gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u in de twaalf maanden voorafgaand de aanvraag maximum tien dagen niet verbonden bent geweest door een arbeidsovereenkomst. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik koop of bouw een woning in het Vlaams Gewest maar ik werk in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen?

Ja. U moet niet in België werken om in aanmerking te kunnen komen. U mag dus in het buitenland werken (als werknemer of als zelfstandige) op het ogenblik van indienen van de aanvraag, of u mag in het buitenland gewerkt hebben tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Ik verkoop mijn verzekerde woning. Wat gebeurt er nu met mijn verzekering gewaarborgd wonen?

Wat er gebeurt met de verzekering gewaarborgd wonen hangt af van wat er met de lening van de verzekerde woning gebeurt. Als u de hypothecaire lening na de verkoop volledig terugbetaalt aan de kredietverstrekker, dan stopt de lening en dan stopt ook de verzekering. Als er geen verzekerde lening meer is, is er ook geen verzekering meer. Als u een nieuwe woning wil kopen met een volledig nieuwe hypothecaire lening, dan moet u voor deze nieuwe woning opnieuw een verzekeringsaanvraag indienen. U moet ook terug aan de voorwaarden voldoen om te kunnen worden verzekerd.

Als u de hypothecaire lening na de verkoop overdraagt op een nieuwe woning (we spreken hier dan van 'pandwissel'), dan blijft de verzekerde lening bestaan en dan blijft ook de verzekering bestaan. U moet dus geen nieuwe verzekeringsaanvraag indienen voor de nieuwe woning. U moet wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de pandwissel. U kan contactgegevens van de verzekeraar vinden in de polis die u hebt gekregen nadat u werd toegelaten tot de verzekering.

Ik werk op dit moment als zelfstandige in bijberoep. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Om als zelfstandige in aanmerking te komen moet u de afgelopen 12 maanden als zelfstandige in hoofdberoep hebben gewerkt. Werkt u, naast uw zelfstandige activiteit in bijberoep, al minstens 12 maanden als werknemer waarbij u maximaal tien dagen niet verbonden bent geweest met een arbeidsovereenkomst, dan komt u in aanmerking voor de verzekering. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Pagina's