Vaak gestelde vragen

2 resultaten gevonden

U hebt het Huurgarantiefonds tijdig op de hoogte gebracht van de vordering, en de vrederechter heeft een vonnis geveld waarin hij de huurder uitstel van betaling verleent: wat nu?

Nadat u het Huurgarantiefonds tijdig hebt verwittigd van het inleiden van de vordering, stelt het Huurgarantiefonds binnen 10 werkdagen een gerechtsdeurwaarder aan;

  1. Het Huurgarantiefonds stelt u hiervan op de hoogte binnen 10 werkdagen na de aanstelling van de gerechtsdeurwaarder.
  2. U dient het vonnis SAMEN met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen 10 werkdagen te bezorgen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder (dit is de brief die de griffier bij het vonnis heeft gevoegd, en die u hebt ontvangen. Om na te kunnen gaan of u het vonnis tijdig aan het Fonds hebt overgemaakt, moet u deze kennisgevingsbrief toevoegen)
  3. Dan stuurt de gerechtsdeurwaarder de huurder een brief om hem te zeggen dat hij de lopende en achterstallige huur moet betalen aan de gerechtsdeurwaarder;
  4. De gerechtsdeurwaarder stuurt ook u een brief, met de vraag de betalingen door de huurder, volgens het opgelegde afbetalingsplan, te melden;
  5. De gerechtsdeurwaarder kijkt elke maand na of de huurder tijdig betaalt;
  6. Als de huurder zijn afbetalingsplan niet naleeft, dan komt het Huurgarantiefonds tegemoet voor de huurachterstand die de huurder voor die maand moest betalen. Het huurgarantiefonds blijft tegemoetkomen tot het maximum van drie maanden huur of € 2.883 is bereikt. Het Huurgarantiefonds komt niet tegemoet voor de lopende huur en de lopende kosten.

Een voorbeeld:

De vrederechter legt de huurder een afbetalingsplan op waarbij hij elke maand  € 100 dient terug te betalen van de opgelopen huurachterstand, bovenop de lopende huurprijs van € 500. Betaalt de huurder € 600 aan de gerechtsdeurwaarder, dan stort die dit bedrag door aan de verhuurder, en keert het Fonds geen tegemoetkoming uit voor die maand.

Betaalt de huurder € 550 aan de gerechtsdeurwaarder, dan vraagt die € 50 aan het Fonds en betaalt de tegemoetkoming samen met de storting van de huurder aan de verhuurder.

Betaalt de huurder slechts € 300 of minder aan de gerechtsdeurwaarder, dan zal het Fonds voor die maand voor maximaal € 100 tegemoetkomen.

Als de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft, kan de verhuurder de uithuiszetting vorderen. Het Huurgarantiefonds zal dan bij de uithuiszetting het saldo van de tegemoetkoming in één keer uitbetalen.

Voor welk bedrag komt het Huurgarantiefonds tussenbeide?

Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur, met een plafond van € 2.965, en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft