DT034_beslissing_burg_ongeschikt en onbewoonbaar.docx