Welke inspanningen levert uw gemeente om het BSO te bereiken? Over de monitoring en de voortgangstoets

Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen uw gemeente levert om het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen meet elk jaar – dus ook in de jaren waarin geen voortgangstoets plaatsvindt – het sociaal woonaanbod.

Voortgangstoets 2022: meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2021

Dit jaar wordt een voortgangstoets uitgevoerd. Wonen-Vlaanderen zal uw gemeente op basis van de meting van het sociaal woonaanbod onderverdelen in categorieën. Hier vindt u de resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2021: PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen, PDF icon sociale kavels.

U leest hieronder hoe de voortgangstoets in zijn werk gaat.

Voortgangstoets 2022 in zes stappen

In 2022 vindt een voortgangstoets plaats.

Stap 1: De voortgangstoets start met een meting van het sociaal woonaanbod. Wonen-Vlaanderen vergelijkt voor uw gemeente het gerealiseerde en geplande sociaal woonaanbod op 31 december 2021 met het sociaal woonaanbod in de nulmeting.

Stap 2: Op basis van de meting vergelijkt Wonen-Vlaanderen de inspanningen van uw gemeente met het groeipad voor sociale huurwoningen. Het groeipad is het ritme van de programmatie van sociale huurwoningen in de periode 2009-2025. Uw gemeente volgt het groeipad:
- als zij met de gerealiseerde sociale huurwoningen minstens 79,52% van het objectief voor sociale huurwoningen heeft bereikt
- als zij met de gerealiseerde en de geplande sociale huurwoningen samen minstens 95,42% van het objectief voor sociale huurwoningen heeft bereikt.

Stap 3: Wonen-Vlaanderen brengt uw gemeente voorlopig onder in een van de volgende categorieën:
- categorie 1: uw gemeente volgt het groeipad.
- categorie 2: uw gemeente volgt het groeipad niet.

Stap 4: Zit uw gemeente in categorie 1, dan is de voortgangstoets ten einde. Zit uw gemeente in categorie 2, dan krijgt u de kans om een plan van aanpak op te maken. Daarin toont u aan dat uw gemeente voldoende inspanningen levert om het BSO te bereiken.

Stap 5: Wonen-Vlaanderen beoordeelt de plannen van aanpak. Op basis daarvan komt uw gemeente in een van de volgende categorieën terecht:
- categorie 2a: uw gemeente levert voldoende inspanningen om haar BSO te bereiken
- categorie 2b: uw gemeente levert onvoldoende inspanningen om haar BSO te bereiken.
Zit uw gemeente in categorie 2a, dan is de voortgangstoets ten einde.

Stap 6: Zit uw gemeente in categorie 2b, dan moet ze een overeenkomst sluiten met een of meer sociale woonorganisaties of lokale besturen. Die overeenkomst bevat het engagement van de partijen om een bijkomend sociaal woonaanbod in uw gemeente te realiseren. Ze is drie jaar geldig.

Wonen-Vlaanderen en de VMSW zullen, indien uw gemeente dat wenst, gesprekken voeren met uw gemeente en de lokaal actieve sociale woonactor(en) om hen te begeleiden bij de opmaak van dergelijke overeenkomst.

Is uw gemeente niet bereid een overeenkomst te sluiten? Dan zal de minister op zoek gaan naar een sociale woonorganisatie die bereid is om het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van uw gemeente te realiseren. Zij zal hiervoor een overeenkomst sluiten met de sociale woonorganisatie.

Vorige metingen en voortgangstoetsen 

Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2020: PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen, PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2019 (voortgangstoets 2020): PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen, PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2018: PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen en PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cifjfers van de meting op 31 december 2017 (voortgangstoets 2018): PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen en PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2016: PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen en PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2015: voortgangstoets 2016 
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2014: Bestand meting op 31 december 2014

Regelgeving

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Welke gerealiseerde sociale huurwoningen tellen mee in functie van de voortgangstoets?

De netto-toename van sociale huurwoningen sinds 1/1/2008 tot en met 31/12 van het jaar dat het jaar van de voortgangstoets voorafgaat. Netto-toename betekent dat men de nieuwe sociale huurwoningen optelt en de gesloopte en verkochte sociale huurwoningen daarvan aftrekt.

  • sociale huurwoningen (ook leegstaande sociale huurwoningen) in eigendom of beheer van de VMSW, SHM, SVK of een lokaal bestuur (gemeente, OCMW, samenwerkingsverband),
  • Vlabinvest-huurwoningen,
  • huurwoningen in eigendom of beheer van het VWF,
  • woningen die een lokaal bestuur die vrijwillig verhuurt volgens het Kaderbesluit Sociale Huur.

Indien een gemeente hiermee het groeipad niet volgt, telt Wonen-Vlaanderen ook de sociale huurwoningen en de Vlabinvest-huurwoningen die in uitvoering zijn of die op de meerjarenplanning of de kortetermijnplanning staan van de programmatie van sociale woonprojecten. In dit geval vergelijkt Wonen-Vlaanderen de cijfers niet met het groeipad op zich, maar met het groeipad plus 20%.

 

Wat moeten gemeenten doen om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten?

Gemeenten waarvan de BSO-teller in het Projectportaal van de VMSW op nul staat, komen in aanmerking voor een sociaal woonbeleidsconvenant. De VMSW lanceert tweemaal per jaar een oproep waar de gemeenten kunnen laten weten dat zij een convenant willen sluiten.

Meer informatie vind je elders op deze site.

Meer vragen

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge