Een geschil met uw verhuurder oplossen

Een geschil tussen huurder en verhuurder dat niet meer in onderling akkoord valt op te lossen, kunt u op verschillende manieren beslechten voor de vrederechter.

  1. Eerste mogelijkheid is het opstarten van een verzoeningsprocedure. Dit kan gratis en vergt niet noodzakelijk de tussenkomst van een advocaat. Als de verzoening lukt krijgt het akkoord tussen de partijen dezelfde waarde als een vonnis. 
  2. Opstarten van een gerechtelijke procedure is pas aangewezen als de verzoening geen akkoord oplevert en kan via vrijwillige verschijning van de partijen, via het indienen van een verzoekschrift of via dagvaarding. De rechter kan in bepaalde gevallen oordelen  tot uithuiszetting. Een uithuiszetting kan pas in uitvoer worden gebracht na verloop van één maand vanaf de betekening van het vonnis.

Wie te maken krijgt met een gerechtelijke procedure kan een beroep doen op juridische eerstelijnsbijstand, met gratis juridisch advies: http://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Gratis-juridisch-advies. Personen met onvoldoende inkomsten kunnen bij een procedure gedeeltelijk of volledig kosteloos juridische tweedelijnsbijstand krijgen (advocaat pro deo): http://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Pro-Deo. Meer informatie hierover vindt u bij de justitiehuizen of bij de Orde van Advocaten.

Wie kan bewijzen over onvoldoende inkomsten te beschikken voor het betalen van de gerechtskosten en de kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder, kan via een verzoek tot rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk worden ontslagen van het betalen van deze kosten. Dit verzoek is in te dienen bij de vrederechter die bevoegd is om het geschil te behandelen.

 

Contact

Bij kleine of grote gezondheidsproblemen is de huisarts vaak de eerste deskundige die u hierover aanspreekt. De wetswinkel vervult die rol bij juridische problemen.
Voor een snelle, accurate diagnose kunt u bij de Wetswinkel terecht. U krijgt er informatie, praktisch advies en indien...

Adres: