U zoekt een betaalbare huurwoning?

Ga met de huurschatter na wat een gangbare huurprijs is voor een woning op de private huurmarkt.
U kan ook bekijken of u in aanmerking komt om een sociale woning te huren.
Neem hiervoor contact op met de woonwinkel of woonloket in uw gemeente.

Heeft uw gemeente geen woonloket?

Neem dan contact op met het Vlaams Woningfonds (VWF), een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), een sociaal verhuurkantoor (SVK) en/of het OCMW of zoek adressen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in uw gemeente.