Coronamaatregelen

Maatregelen voor het woonbeleid tijdens de CORONA-pandemie: basiskader voor werking van de woningmarkt 

De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober het besluit houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen goed. Met dit besluit en PDF icon het protocol voor de woningmarkt (°19/2/2021) stelde de Vlaamse minister van Wonen een set met heldere en gedragen richtlijnen vast ter bestrijding van het COVID-19 virus. De toepassing van de maatregelen wordt afhankelijk gemaakt van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt: groen, geel, oranje of rood.

PDF icon Vanaf maandag 20 september 2021 is kleurcode groen actief voor het hele Vlaamse Gewest. In het protocol leest u welke maatregelen van toepassing zijn. 

Dit protocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de woonsector. Het bouwt voort op het vele voorbereidende werk en uit de ervaringen uit de eerste maanden van de pandemie.

Op deze webpagina vindt u steeds de meest actuele informatie.


In het protocol leest u per woonthema wat dit concreet betekent en welke implicatie dit met zich meebrengt.

Het protocol bevat maatregelen voor:

 • de private huur
 • de sociale huur
 • de sociale koop
 • het woningkwaliteitsbeleid 
 • sociale verhuurkantoren
 • Vlaamse huursubsidie
 • Vlaamse huurpremie
 • Vlaamse renovatiepremie
 • Verzekering Gewaarborgd Wonen
 • bijzondere sociale leningen
 • huurwaarborgleningen
 • Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen
 • Procedurebesluit Wonen

Opgelet: de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, het Overlegcomité en de provinciale en lokale overheden kunnen een invloed hebben op de bepalingen uit dit protocol. De minister zal in dat geval het protocol in overleg met de sector aanpassen.
 

Voor vragen over sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (bv. sociale leningen, renteloze leningen, uitbetalingen werkingssubsidies, …) verwijzen we u graag door naar: