Tegemoetkomingen - corona

Renovatiepremie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Ouderdom facturen voor aanvragen voor een overkoepelende renovatiepremie ingediend tussen 15 maart en 31 december 2020.

Facturen mogen op de aanvraagdatum van de tegemoetkoming ouder zijn dan twee jaar, maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018.

Voor de uitdovende renovatiepremie voor de tweede aanvragen van aanvragers die vóór 1 februari 2019 een eerste aanvraag hebben gedaan (overeenkomstig het voormelde BVR van 30 oktober 2015).

Ouderdom facturen mogen uiterlijk 2 jaar zijn (voor tweede aanvragen voor de uitdovende renovatiepremie ingediend tussen 15 maart 2020 en 31 januari 2021).

Indien u uw eerste aanvraag heeft ingediend tussen 15 maart 2018 en 31 januari 2019 en u uw tweede aanvraag niet binnen een termijn van twee jaar kan indienen omwille van de coronavirusmaatregelen, heeft u de mogelijkheid om uw tweede aanvraag in te dienen tot 31 januari 2021.

Facturen mogen op de aanvraagdatum van de tegemoetkoming ouder zijn dan 2 jaar, maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018.

 

Code geel

Huursubsidie

Regels die wijzigen

Tijdelijke coronamaatregelen

Als de burgemeester een woning ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is.

De bewoner moet in de woning wonen op de datum van het besluit tot ongeschikt-, overbewoond- of onbewoonbaarverklaring om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Pas na het besluit van de burgemeester en na de verhuis kan de bewoner de tegemoetkoming vragen.

Als het noodzakelijke contact met de bewoner en de andere bij de woningkwaliteitsprocedure betrokken actoren niet kan doorgaan met inachtname van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen, hoeft de bewoner het besluit van de burgemeester niet af te wachten.

De bewoner kan in dit geval na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van het gemotiveerd verzoek, dat ingediend werd toen hij nog in de verlaten woning woonde.

Dat het noodzakelijke contact met de bewoner en de andere bij de woningkwaliteitsprocedure betrokken actoren niet kon doorgaan, moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de gemeente of de adviseur Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

De woning moet bij besluit ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar verklaard worden maar dit kan na de verhuis want als datum van dat besluit wordt de datum van het gemotiveerd verzoek genomen.

Uitzonderlijk is er geen besluit nodig als binnen drie maanden na opheffing van de coronamaatregelen niet kan worden beoordeeld of het gemotiveerd verzoek gegrond was. Als er in die drie maanden geen conformiteitsonderzoek kan doorgaan, dan gaat Wonen-Vlaanderen ervan uit dat het gemotiveerd verzoek gegrond was en wordt de woning dus in het kader van de aangevraagde huursubsidie ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar beschouwd.

Aanvragen huursubsidie moeten ondertekend zijn.

Aanvragen kunnen via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend.

Beroepen van de aanvrager van de huursubsidie tegen een beslissing of het stilzitten van het agentschap moeten via aangetekende brief worden ingediend.

Beroepen die via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend, worden als ontvankelijk beschouwd.

Richtlijnen e-mail: mail aanvragen en beroepen huursubsidie naar huursubsidie.wonen@vlaanderen.be

 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als aparte bijlage, dus bijvoorbeeld 1 bijlage voor het aanvraagformulier, 1 voor het huurcontract, 1 voor het attest installatiepremie.
 • Bij voorkeur geen foto’s van documenten.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg er dan voor dat beide zijden gescand werden.

 

Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

De verhoogde tegemoetkoming, zoals toegekend tot 1 oktober is van toepassing tijdens code geel, oranje en rood.

De tegemoetkoming bedraagt:

 • Bij de start van de begeleiding: 200 euro forfaitaire kosten
 • Bij de start van de begeleiding: 45% van de huurachterstal met een maximum van 1.125,00 euro
 • Bij het bereiken van de stabiele woonsituatie: 15% van de huurachterstal met een maximum van 375,00 euro.

Deze verhoogde tegemoetkoming zal uitbetaald worden zolang code geel, oranje of rood van toepassing is, met retro-actieve werking vanaf 1 oktober 2020. Voor de begeleidingsovereenkomsten die werden ingediend na 1 oktober en inmiddels de lagere tussenkomst (25% i.p.v. 45%) hebben ontvangen, zullen de OCMW’s  een bijkomend bedrag ontvangen zodat ook deze dossiers de verhoogde tegemoetkoming ontvangen.

Huurpremie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Indien beroepen - vormvereisten

Beroepen die via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend, worden als ontvankelijk beschouwd.

Richtlijnen e-mail:

Mail aanvragen en beroepen huurpremie naar huurpremie.wonen@vlaanderen.be.

 • Vermeld altijd uw kenmerk in het onderwerp van je mail.
 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als een aparte bijlage, dus bijvoorbeeld 1 bijlage voor het aanvraagformulier, 1 voor het huurcontract, 1 voor het attest handicap.
 • Foto’s kunnen niet verwerkt worden.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg ervoor dat beide zijden gescand werden.

 

Code oranje

Huursubsidie

Regels die wijzigen

Tijdelijke coronamaatregelen

Als de burgemeester een woning ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is.

De bewoner moet in de woning wonen op de datum van het besluit tot ongeschikt-, overbewoond- of onbewoonbaarverklaring om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Pas na het besluit van de burgemeester en na de verhuis kan de bewoner de tegemoetkoming vragen.

Als het noodzakelijke contact met de bewoner en de andere bij de woningkwaliteitsprocedure betrokken actoren niet kan doorgaan met inachtname van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen, hoeft de bewoner het besluit van de burgemeester niet af te wachten.

De bewoner kan in dit geval na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van het gemotiveerd verzoek, dat ingediend werd toen hij nog in de verlaten woning woonde.

Dat het noodzakelijke contact met de bewoner en de andere bij de woningkwaliteitsprocedure betrokken actoren niet kon doorgaan, moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de gemeente of de adviseur Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

De woning moet bij besluit ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar verklaard worden maar dit kan na de verhuis want als datum van dat besluit wordt de datum van het gemotiveerd verzoek genomen.

Uitzonderlijk is er geen besluit nodig als binnen drie maanden na opheffing van de coronamaatregelen niet kan worden beoordeeld of het gemotiveerd verzoek gegrond was. Als er in die drie maanden geen conformiteitsonderzoek kan doorgaan, dan gaat Wonen-Vlaanderen ervan uit dat het gemotiveerd verzoek gegrond was en wordt de woning dus in het kader van de aangevraagde huursubsidie ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar beschouwd.

Aanvragen huursubsidie moeten ondertekend zijn.

Aanvragen kunnen via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend.

Beroepen van de aanvrager van de huursubsidie tegen een beslissing of het stilzitten van het agentschap moeten via aangetekende brief worden ingediend.

Beroepen die via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend, worden als ontvankelijk beschouwd.

Richtlijnen e-mail: mail aanvragen en beroepen huursubsidie naar huursubsidie.wonen@vlaanderen.be

 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als aparte bijlage, dus bijvoorbeeld 1 bijlage voor het aanvraagformulier, 1 voor het huurcontract, 1 voor het attest installatiepremie.
 • Bij voorkeur geen foto’s van documenten.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg er dan voor dat beide zijden gescand werden.

Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

zie maatregelen in code geel.

Huurpremie

zie maatregelen in code geel.

 

Code rood

Huursubsidie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Als de burgemeester een woning ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is.

De bewoner moet in de woning wonen op de datum van het besluit tot ongeschikt-, overbewoond- of onbewoonbaarverklaring om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Pas na het besluit van de burgemeester en na de verhuis kan de bewoner de tegemoetkoming vragen.

Als het noodzakelijke contact met de bewoner en de andere bij de woningkwaliteitsprocedure betrokken actoren niet kan doorgaan met inachtname van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen, hoeft de bewoner het besluit van de burgemeester niet af te wachten.

De bewoner kan in dit geval na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van het gemotiveerd verzoek, dat ingediend werd toen hij nog in de verlaten woning woonde.

Dat het noodzakelijke contact met de bewoner en de andere bij de woningkwaliteitsprocedure betrokken actoren niet kon doorgaan, moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de gemeente of de adviseur Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

De woning moet bij besluit ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar verklaard worden maar dit kan na de verhuis want als datum van dat besluit wordt de datum van het gemotiveerd verzoek genomen.

Uitzonderlijk is er geen besluit nodig als binnen drie maanden na opheffing van de coronamaatregelen niet kan worden beoordeeld of het gemotiveerd verzoek gegrond was. Als er in die drie maanden geen conformiteitsonderzoek kan doorgaan, dan gaat Wonen-Vlaanderen ervan uit dat het gemotiveerd verzoek gegrond was en wordt de woning dus in het kader van de aangevraagde huursubsidie ongeschikt, overbewoond en/of onbewoonbaar beschouwd.

De aanvrager van de huursubsidie moet zich uiterlijk 9 maanden na de aanvraagdatum inschrijven bij een domiciliemaatschappij.

De teller van de termijn om zich uiterlijk 9 maanden na de aanvraagdatum in te schrijven bij een domiciliemaatschappij wordt bevroren gedurende de periode tijdens dewelke de code rood geldt.

Aanvragen huursubsidie moeten ondertekend zijn.

Aanvragen kunnen via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend.

Aanvragen huursubsidie moeten ten laatste 9 maanden na de aanvangsdatum van de huurovereenkomst ingediend zijn.

De termijn om aanvragen in te dienen wordt verlengd van 9 naar 12 maanden.

Beroepen van de aanvrager van de huursubsidie tegen een beslissing of het stilzitten van het agentschap moeten via aangetekende brief worden ingediend.

Beroepen die via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend, worden als ontvankelijk beschouwd.

Beroepen van de aanvrager van de huursubsidie moeten worden ingediend binnen de twee maanden vanaf de betekening van de beslissing of vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing betekend moet worden.

Beroepen die buiten de termijn van twee maanden worden ingediend, worden als ontvankelijk beschouwd.

De huursubsidie wordt stopgezet zodra de uitbetaling van de huursubsidie gedurende 9 maanden is opgeschort als gevolg van een verhuis van de huurder naar een huurwoning buiten het werkgebied van zijn domiciliemaatschappij.

De teller van de termijn waarbinnen de huurder die na een nieuwe verhuis niet langer ingeschreven is bij een domiciliemaatschappij, zich alsnog in regel moet stellen, wordt bevroren gedurende de periode tijdens dewelke de code rood geldt.

Een transitwoning is een woning die gedurende minder dan 6 maanden bewoond werd door de huurder en die niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de woning die verlaten wordt, noch aan de normen die gelden voor de woning die in huur genomen wordt. Bij de beoordeling van aanvragen huursubsidie wordt geen rekening gehouden met een transitwoning als er wel rekening mee houden nadelig zou zijn voor de aanvrager.

Als de transittermijn van toepassing is op een aanvraag, wordt de teller hiervan bevroren gedurende de periode tijdens dewelke de code rood geldt.

Richtlijnen e-mail: mail aanvragen en beroepen huursubsidie naar huursubsidie.wonen@vlaanderen.be

 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als aparte bijlage, dus bijvoorbeeld 1 bijlage voor het aanvraagformulier, 1 voor het huurcontract, 1 voor het attest installatiepremie.
 • Bij voorkeur geen foto’s van documenten.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg er dan voor dat beide zijden gescand werden.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

 • Termijn indienen aanvraag: de termijn van 12 maanden voor het indienen van de aanvraag te rekenen vanaf de eerste kapitaalsopname wordt opgeschort voor de periode dat code rood van toepassing is.
 • Termijn indienen beroep: de beroepstermijn van 1 maand wordt opgeschort voor de periode dat code rood van toepassing is.

 

Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

Zie maatregelen in code geel.

 

Huurpremie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Vier jaar ononderbroken inschrijving

Met een onderbreking van de inschrijving die het gevolg is van een verhuis naar een huurwoning buiten het werkgebied van de oorspronkelijke domiciliemaatschappij wordt geen rekening gehouden voor zover de aanvraag zich binnen een periode van minder dan 9 maanden inschrijft in het inschrijvingsregister van een nieuwe domiciliemaatschappij. De termijn van 9 maanden wordt verlengd met een te bepalen periode of opgeschort tijdens de periode dat code rood van toepassing is. Geldt over het hele grondgebied zodra code rood in een regio van toepassing is.

Indien beroepen - vormvereisten

Beroepen die via e-mail en zonder digitale handtekening worden ingediend, worden als ontvankelijk beschouwd.

Indien beroepen termijn

Beroepen die buiten de termijn van 2 maanden worden ingediend worden als ontvankelijk beschouwd. Geldt over het hele grondgebied zodra code rood in een regio van toepassing is.

Stopzetting huurpremie

Een huurpremie wordt in normale omstandigheden stopgezet wanneer de uitbetaling gedurende 9 maanden is opgeschort als gevolg van een verhuis buiten het werkgebied van zijn oorspronkelijke domiciliemaatschappij. Deze termijn dient aansluitend op de verlenging van de termijn om zich her in te schrijven eveneens met een te bepalen periode te worden verlengd of er wordt gewerkt met een opschorting van de termijn gedurende de periode dat code rood van toepassing is. Geldt over het hele grondgebied zodra code rood in een regio van toepassing is. 

Richtlijnen e-mail:

Mail aanvragen en beroepen huurpremie naar huurpremie.wonen@vlaanderen.be.

 • Vermeld altijd uw kenmerk in het onderwerp van je mail.
 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als een aparte bijlage, dus bijvoorbeeld 1 bijlage voor het aanvraagformulier, 1 voor het huurcontract, 1 voor het attest handicap.
 • Foto’s kunnen niet verwerkt worden.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg ervoor dat beide zijden gescand werden.