Visitatierapporten: hoe goed presteert elke SHM?

De visitatierapporten van de eerste visitatieronde kan u via onderstaande link raadplegen.

Elk visitatierapport bestaat uit 3 vaste onderdelen:

  1. Het visitatierapport zelf
  2. De reactie van de SHM op het visitatierapport (facultatief)
  3. De beslissing van de minister over de maatregelen die genomen worden n.a.v. deze visitatie

Klik hier om de gepubliceerde visitatierapporten te raadplegen.

U kan zoeken op naam van de SHM, naam van de gemeente waarin de SHM actief is of via een kaart jouw gemeente selecteren om na te gaan of er visitatierapport beschikbaar van een SHM in jouw buurt beschikbaar is.

We verwachten de eerste visitatierapporten van de tweede visitatieronde pas tegen de zomer van 2018. We zullen de publicatie aankondigen via onze Visitatienieuwsbrief. Hier kan u zich daarvoor inschrijven.

 

 

Contact

Vragen aan de Visitatieraad of klachten over de werking van de Visitatieraad, kunt u stellen per brief of e-mail.

Adres: 
Visitatieraad sociale huisvestingsmaatschappijen, Tom Raes, Voorzitter
Wonen-Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Afdeling Woonbeleid
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel