Wat wordt er van sociale huisvestingsmaatschappijen verwacht?

Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben een grote aantal opdrachten die aansluiten bij verschillende doelstellingen van het Vlaams woonbeleid.  Het PDF icon Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM's (vanaf 2017) brengt die opdrachten samen en structureert die in 6 prestatievelden:

  1. Beschikbaarheid van woningen
  2. Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
  3. Betaalbaarheid
  4. Sociaal beleid
  5. Financiële leefbaarheid
  6. Klantgerichtheid

Elke prestatieveld bestaat uit één of meerdere operationele doelstellingen (OD). Het draaiboek verduidelijkt de vereisten bij elke doelstelling en geeft via de toelichting praktische voorbeelden van wat van SHM's kan worden verwacht.

Vanaf oktober 2017 start de 2de visitatieronde. Naar aanleiding van die 2de visitatieronde werden een aantal wijzigingen aangebracht aan de doelstellingen voor SHM's. Hier vindt u een overzicht van de PDF icon Wijzigingen aan de doelstellingen voor SHM's vanaf 2017

 

 

Contact

Vragen aan de Visitatieraad of klachten over de werking van de Visitatieraad, kunt u stellen per brief of e-mail.

Adres: 
Visitatieraad sociale huisvestingsmaatschappijen, Tom Raes, Voorzitter
Wonen-Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Afdeling Woonbeleid
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel