Abonneren op RSS - onbewoonbaar

onbewoonbaar

Een woning is onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III heeft op het technisch verslag. Gebreken van categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. Een onbewoonbare woning is ook altijd ongeschikt.

Een woning kan ook onbewoonbaar verklaard worden bij toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet als ze een acuut gevaar vormt voor de openbare veiligheid of de openbare gezondheid.

Synoniemen: 
onbewoonbaarheid