Abonneren op RSS - persoon ten laste

persoon ten laste

In de regelgeving mbt tegemoetkomingen voor huisvesting is een persoon ten laste:

  1. het kind dat bij de kandidaat-huurder gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
  2. het kind van de kandidaat-huurder dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
  3. de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Volwassen partners, werkloze kinderen die niet meer studeren of inwonende bejaarde ouders worden dus niet als personen ten laste beschouwd.

Synoniemen: 
personen ten laste