Abonneren op RSS - technisch verslag

technisch verslag

Om te weten of uw woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit, is een onderzoek van uw woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van uw woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur doet dit aan de hand van het technisch verslag, een controlelijst waarin eventuele gebreken worden aangeduid. De minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen staan beschreven in dit technisch verslag.

Het technisch verslag bevat 3 categorieën van gebreken:
Categorie I: zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning met maximum 6 kleine gebreken (en uiteraard geen grote gebreken) is conform. Vanaf 7 gebreken van categorie I, wordt een gebrek van categorie II toegekend.
Categorie II: zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
Categorie III: zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. Bij een gebrek van categorie is de woning naast ongeschikt ook onbewoonbaar.

Er is een apart technisch verslag voor zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio’s), voor (studenten)kamers en voor huisvesting van seizoenarbeiders.