Actieplan antidiscriminatie op de private huurmarkt

Op 20 juli 2018 werd op de Vlaamse Regering het actieplan Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt meegedeeld. Via dit actieplan wil de minister de oorzaken van discriminatie op de private huurmarkt aanpakken. De klemtoon ligt daarbij op het informeren en sensibiliseren van huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars. In uitvoering van het actieplan werd tussen de minister van Wonen en de koepelorganisaties van verhuurders en vastgoedmakelaars een convenant gesloten, waarin zij zich engageren om discriminatie op de private huurmarkt te bestrijden. In het actieplan is ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. Wat precies van de lokale besturen wordt verwacht, vindt grotendeels zijn weerslag in Boek 2, Deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Dat bevat een subsidiekader voor intergemeentelijke samenwerking op het vlak van lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor nieuwe projecten de verplichting om burgers te informeren, via het woonloket meldingen over discriminatie te ontvangen en eventueel in te zetten op handhaving van de afficheringsplicht.

Om de lokale besturen hierbij te ondersteunen voorziet het agentschap Wonen-Vlaanderen een aantal kant-en-klare bestanden. Het gaat om:

Het agentschap Wonen-Vlaanderen wil goede praktijken in kaart brengen. Hebt u als lokaal bestuur ervaring op het vlak van het bestrijden van discriminatie, dan kan u dat melden via lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be.