Dubbelglasnorm

Dubbele beglazing in elke woning vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de verplichting voor dubbele beglazing in werking getreden, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten beschikken.

Er worden geen uitzonderingen op de norm voorzien. Vanaf 1 januari 2021 wordt er wel rekening gehouden met de energiescore van de woning, vermeld op het EPC (klik op 'meer' om te lezen hoe dit precies zal gebeuren).

Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een energiepremie krijgen. Voor meer informatie daarover kan u terecht op www.energiesparen.be

 

De dubbelglasnorm vanaf 1 januari 2020

De afwezigheid van dubbel glas werd vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag gequoteerd met 3 of 9 strafpunten naar gelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) is.

 

De dubbelglasnorm vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 hebben de strafpunten plaats gemaakt voor de drie categorieën van gebreken. Een inbreuk op de dubbelglasnorm is tot 31 december 2022 een gebrek van categorie I. Aan de gebreken van categorie I is eerder een sensibiliserend instrumentarium verbonden.

Op 1 januari 2023 verstrengt de dubbelglasnorm. Vanaf dan geldt een inbreuk op de dubbelglasnorm als een gebrek van categorie II. Het ontbreken van dubbele beglazing kan vanaf dan aanleiding geven tot ongeschiktverklaring als de woning meer dan één raam zonder dubbele beglazing heeft.

Vanaf 1 januari 2021 houdt de woningcontroleur voor de beoordeling van de vereiste van dubbele beglazing rekening met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet aangekruist op het technisch verslag als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

 

 

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving