Een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement uitwerken

De gemeente kan een aantal proactieve maatregelen nemen om de woningkwaliteit op haar grondgebied te verbeteren. Het uitwerken van een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement is er daar een van. U kan er als gemeente voor opteren om een eigen heffingsreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen in te voeren, met het conformiteitsattest aan de slag te gaan of een kamerreglement uit te werken. De handleiding woningkwaliteitsbewaking voor lokale besturen schenkt aandacht aan een proactief beleid en helpt u op weg bij de uitwerking van een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement.

Onderstaand kaartje toont u een overzicht van de gemeenten die al een of meerdere woningkwaliteitsreglementen hebben. Klik voor legende op het menu linksboven of bekijk rechtstreeks op geopunt. Het kaartje update elke eerste dag van de maand.

U kunt de data ook in tabelvorm bekijken via  gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid

Zie VLOK publieke data voor meer info over beschikbare geografische diensten voor hergebruik en download.