Een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement uitwerken

De gemeente kan een aantal proactieve maatregelen nemen om de woningkwaliteit op haar grondgebied te verbeteren. Het uitwerken van een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement is er daar een van. U kan er als gemeente voor opteren om een eigen heffingsreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen in te voeren, met het conformiteitsattest aan de slag te gaan of een kamerreglement uit te werken.

Onderstaand kaartje toont u een overzicht van de gemeenten die al een of meerdere woningkwaliteitsreglementen hebben.

Gemeentelijke reglementen en verordeningen