Erkenning woningcontroleurs

De Vlaamse regering heeft het PDF icon ontwerpbesluit over de erkenning van woningcontroleurs een eerste keer principieel goedgekeurd.

 

Erkenningsvoorwaarden voor woningcontroleurs

Elke woningcontroleur die conformiteitsonderzoeken uitvoert zal vanaf 1 januari 2025:

 • een bewijs van beroepskwalificatie hebben. Er komt een snelle toegang tot de beroepskwalificatie voor bestaande woningcontroleurs via het traject van de eerder verworven competenties. Voor nieuwe woningcontroleurs wordt er een opleidingstraject voorzien;
 • voldoen aan een tewerkstellingsvoorwaarde: tewerk gesteld zijn bij een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid, Wonen-Vlaanderen of een geaccrediteerde keuringsinstelling;
 • het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken voor het opstellen van technische verslagen;
 • een aantal vastgestelde gebruiksvoorwaarden naleven.

 

Uitbouw evaluatie- en coachingssysteem

De Vlaamse regering besliste ook principieel dat Wonen-Vlaanderen een evaluatie- en coachingssysteem voor erkende woningcontroleurs zal uitbouwen, waarin zelfevaluatie en ondersteuning van de erkende woningcontroleurs centraal staan. Het partnerschap met de lokale besturen, de IGS-en en de geaccrediteerde keuringsinstellingen speelt daarbij een primordiale rol. Sancties voor erkende woningcontroleurs zijn beperkt tot (herhaaldelijke) zware fouten en grove nalatigheden.  

 

Verdere stappen in het regelgevingstraject

Met deze eerste principiële goedkeuring is het regelgevingstraject gestart. De volgende stappen zijn:

 • advies vragen aan de Vlaamse Toezichtscomissie (VTC);
 • tweede principiële goedkeuring van het ontwerpbesluit (al dan niet aangepast op basis van opmerkingen van de VTC) door de Vlaamse regering;
 • advies vragen aan de Raad van State (RvS);
 • definitieve goedkeuring van het ontwerpbesluit (al dan niet aangepast op basis van de opmerkingen van de RvS) door de Vlaamse regering.

Als alles goed gaat, keurt de Vlaamse regering het ontwerpbesluit eind dit jaar definitief goed en treedt het begin volgend jaar in werking. Er zijn uiteraard overgangsmaatregelen voorzien:

 • Gemeentelijke woningcontroleurs die VLOK nog niet gebruiken krijgen daarvoor nog tijd tot eind 2022;
 • Bestaande woningcontroleurs (= aangewezen als woningcontroleur eind 2021 of nieuw aangewezen in 2022 of 2023) hebben tot eind 2024 de tijd om de erkenning te behalen;
 • Woningcontroleurs in dienst van VZW’s die conformiteitsonderzoeken uitvoeren voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid (IGS-en) zullen in de toekomst niet voldoen aan de zogenaamde ‘tewerkstellingsvoorwaarde’. Dat wordt aanvaard tot eind 2025 om de werking van de huidige IGS-en te verzekeren.    

 

Nieuwe modellen van technische verslagen

Het ontwerpdossier voorziet ook nieuwe modellen van technische verslagen. In deel A wordt een erkenningsnummer van de woningcontroleur toegevoegd. Er is van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om enkele kleine wijzigingen aan de technische verslagen te doen. Het gaat over enkele schoonheidsfoutjes en één inhoudelijke wijziging m.b.t. het inschatten van gemeenschappelijke kookfornuizen in kamerwoningen.  

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen