Het conformiteitsattest verplichten of de geldigheid ervan beperken

De gemeente kan het conformiteitsattest verplichten, en ze kan ook de geldigheidsduur van dat attest – standaard tien jaar – beperken. De afgelopen jaren hebben al een aantal gemeenten van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.

Onderstaand kaartje toont u een overzicht van de gemeenten die een CA verplichten en/of de duurtijd beperken. Klik voor legende op het menu linksboven of bekijk rechtstreeks op geopunt. Het kaartje update elke eerste dag van de maand.

U kunt de data ook in tabelvorm bekijken via  gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid

Zie VLOK publieke data voor meer info over beschikbare geografische diensten voor hergebruik en download.

Hoe kunt u het conformiteitsattest verplichten?

Het is mogelijk om hierbij te differentiëren, zowel wat betreft de geldigheidsduur als de verplichting.

  • Verplichten voor alle huurwoningen (zelfstandig en niet-zelfstandig) gebouwd voor een bepaald jaartal;
  • Verplichting gefaseerd invoeren: eerst voor de oudste huurwoningen of huurwoningen in probleemwijken (op basis van risicoanalyse) en daarna ook voor andere;
  • Verplichten voor studentenkamers wegens verhoogd risico (eerste zelfstandige woonervaring).

!! De minister moet de reglementen goedkeuren die het conformiteitsattest verplichten. Uw gemeente moet het reglement dus na goedkeuring op de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen aan de minister. Het reglement treedt pas in werking na de formele goedkeuring door de minister. De minister beslist binnen drie maanden. Voor een gemeentelijke verordening dat enkel de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt, volstaat een goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Aandachtspunten bij het opmaken van een reglement verplicht CA

De minister gaat na of het reglement strookt met de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW).

In de reglementen verplicht CA die ter goedkeuring worden voorgelegd, zien we geregeld een aantal knelpunten terugkeren. Om te vermijden dat het gemeentelijk reglement omwille van die knelpunten niet of slechts gedeeltelijk of voorwaardelijk kan worden goedgekeurd, hebben we ze opgesomd in PDF icon dit overzicht

Het Bestand modelreglement verplicht CA kan u ondersteunen bij de opmaak van een gemeentelijk reglement verplicht conformiteitsattest. Naast een voorbeeld reglement met de mogelijke opties per artikel, bevat dit ook extra woordje uitleg. Het handhaven van het verplicht CA kan door er een jaarlijkse GAS-boete aan te koppelen.