Overzicht van gemeenten met een heffingsreglement

Vanaf het aanslagjaar 2017 is er geen Vlaamse heffing meer op ongeschikt- en onbewoonbaarheid in gemeenten die een eigen heffing hebben op de woningen opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, voor zover die gemeentelijke heffing voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Onderstaand kaartje toont een overzicht van enerzijds de Vlaamse gemeenten die een eigen heffing ongeschikt- en onbewoonbaarheid hebben en anderzijds de gemeenten die opcentiemen heffen op de Vlaamse heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Klik voor legende op het menu linksboven of bekijk rechtstreeks op geopunt. Het kaartje update elke eerste dag van de maand.

U kunt de data ook in tabelvorm bekijken via  gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid

Zie VLOK publieke data voor meer info over beschikbare geografische diensten voor hergebruik en download.

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen