Sociaal wonen: Recht van voorkoop toepassen voor sociale woningbouw

De Vlaamse Codex Wonen artikel 5.76 t.e.m. artikel 5.81 voert op bepaalde woningen en percelen een recht van voorkoop in. Dat recht houdt in dat een woning of een perceel bij de verkoop eerst moet worden aangeboden aan de begunstigden van het recht van voorkoop en dat tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als definitief overeengekomen met de kandidaat-koper. De toelichting bij het ontwerp van decreet formuleerde het als volgt: “Het recht van voorkoop, waardoor de eigenaar wordt verplicht om aan de houder van dit recht zijn goed te koop aan te bieden tegen dezelfde prijs die hij met een derde-koper onderhandeld heeft, kan niet op elk goed worden uitgeoefend. De bepaling van de omvang van het voorkooprecht is het resultaat van de afweging tussen het belang van de sociale huisvesting, meer bepaald het sociale grond- en pandenbeleid, en de andere belangen. (…) Door dit recht van voorkoop te initiëren als een instrument om een sociaal grond- en pandenbeleid te voeren, wordt het mogelijk om, in combinatie met subsidies, op een goedkope manier sociale kavels en panden aan woningzoekenden beschikbaar te stellen voor eigendomsverwerving.”.

De doelstelling van het recht van voorkoop omvat het vergroten van het aanbod aan sociale woningen enerzijds (artikel 5.208 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen) en de verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium anderzijds, door respectievelijk koppeling van het voorkooprecht aan:

  • de programmatie en realisatie van sociale huur- en koopwoningen;
  • het gemeentelijk leegstandsregister, het gemeentelijk verwaarlozingsregister en de  gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen;
  • renovatieovereenkomsten of sociaal beheersrecht.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen evalueren momenteel het recht van voorkoop. Mogelijks zal deze evaluatie de bepalingen over het recht van voorkoop wijzigen.

Regelgeving

Boek 5, Deel 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen besluit van de Vlaamse Regering betreffende het recht van voorkoop)

Boek 5, Deel 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen besluit van de Vlaamse Regering betreffende het recht van voorkoop)

Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het voorkooprecht uit de Vlaamse Wooncode)

Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het voorkooprecht uit de Vlaamse Wooncode)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge