VLOK opleidingen

We plannen halfjaarlijks basisopleidingen die gericht zijn op nieuwe VLOK gebruikers of gebruikers die hun basiskennis van VLOK willen opfrissen.  Als u sneller VLOK wil leren kennen, kan dat op elk moment via de opgenomen webinars van de vorige opleidingsronde.

VLOK-basisopleidingen 

De opleidingsronde voorjaar 2022 is afgerond.

Basis 1 -

 • Kennismaken met VLOK
 • Basisbegrippen
 • Aanmaken panden en entiteiten
 • Betrokkenen ophalen en toevoegen
 • Ontdekken van basisfunctionaliteiten van werklijsten, taken en documenten

Technisch verslag

 • invoeren van technische verslagen in VLOK. In dit deel wordt niet stil gestaan bij de technische aspecten van woningcontroles.

Basis 2

 

VLOK online modules

Naast de basisopleiding bieden we korte modules online aan per VLOK thema. Deze korte opleidingen zijn zowel voor nieuwe als ervaren VLOK-gebruikers.

De opleidingsronde voorjaar 2022 is afgerond.

VLOK - opleiding toepassingsbeheerder

Deze opleiding is bestemd voor toepassingsbeheerders van lokale besturen

 • Beheer organisatieparameters
 • Zelf sjablonen leren maken voor uw gebruikers en deze aanpassen aan de huisstijl van uw gemeente

VLOK - aanmaken, ophalen, bewerken van panden, entiteiten, betrokkenen

 • Gebouwid, capakey, xy coordinaten, betrokkenen ophalen, kopiëren binnen een pand, contactpersonen, …..

VLOK - Procedure OO

We gaan dieper in op de procedure OO en staan stil bij de verschillen die er zijn met de waarschuwingsprocedure.
Weet je dat je nu ook in de procedure OO een CA kan afleveren?

VLOK - Waarschuwingsprocedure - Procedure CA

We gaan dieper in op de procedure CA en de Waarschuwingsprocedure

VLOK - Conformiteitsonderzoeken invoeren in VLOK

Tips en tricks bij het invoeren van conformiteitsonderzoeken. In dit deel wordt niet stil gestaan bij de technische aspecten van woningcontroles.

VLOK - Herindelingen, werklijsten, taken en documenten

 

Eerdere VLOK-opleidingen

De modules van 1,5 uur kunt u hier raadplegen en herbekijken

Basis 1 - recentste webinar 

Basis 2 - recentste webinar

Conformiteitsonderzoeken - recentste webinar

 • een onderzoek aanvragen 
 • een onderzoek toevoegen 
 • punten quoteren 
 • foto’s toevoegen en taggen 
 • valideren 
 • verslagen bekijken 
 • valideren en ondertekenen 
 • een onderzoek heropenen 
 • een bestaand onderzoek koppelen aan een procedure 

Procedure OO deel 1 – Van verzoek tot hoorplicht - recentste webinar

 • de procedure starten / het verzoek registreren 
 • een vooronderzoek aanvragen 
 • advies vragen aan WVL 
 • hoofd- en deelprocedures 
 • het advies bekijken 
 • de hoorplicht starten 
 • reacties hoorplicht registreren 

Procedure OO deel 2 – Beslissing burgemeester - recentste webinar

 • een beslissing burgemeester maken 
 • manuele en digitale ondertekening 
 • een beslissing verwijderen en opnieuw maken 
 • kennisgeving naar betrokkenen 
 • een beslissing versturen naar WVL 
 • een beslissing valideren 
 • gevolgen m.b.t. VIVOO 
 • nieuwe Gemeentewet 

Procedure CA  - recentste webinar

 • een procedure starten / het verzoek registreren 
 • het verzoek beheren 
 • een onderzoek aanvragen of koppelen 
 • een CA of weigering maken 
 • manuele en digitale ondertekening 
 • een CA opnieuw maken 
 • een CA versturen naar WVL 
 • een bestaand CA registreren  
 • de gevolgen van een CA 

Rapporten
(recentste webinar en detailbespreking van het rapport kerncijfers lokale besturen)

 • algemene beginselen rapporten 
 • toelichting specifieke rapporten voor lokale besturen 

Toepassingsbeheerders  
(zie webinar)

 • korte inleiding VLOK
 • rol toepassingsbeheerder versus lokale beheerder 
 • soorten documenten 
 • organisatieparameters 
 • rapporten beheren 
 • goederen importeren
 • sjablonen beheren 
 • een sjabloon opmaken en aanpassen aan de huisstijl 
 • een voorbeeldsjabloon kopiëren naar andere documenttypes 

 

Optimalisatieopleidingen najaar 2020

Zie voor een inhoudelijke toelichting optimalisatiedecreet volgende webinars:

Dossierbeheerders lokale besturen

Woningcontroleurs

Welke hulpmiddelen zijn er?

In de up-to-date versie van het opleidingsmateriaal vindt u oefenmateriaal, de presentaties en snelstartkaarten voor de verschillende doelgroepen.

Raadpleeg in VLOK zeker ook de uitgebreide handleiding die ondertussen is aangevuld met instructievideo's.

 

Wat vond u van de opleiding?

Natuurlijk weten we ook graag wat u na deelname van de opleiding vond. Heeft het u verder op weg geholpen? Hebt u suggesties voor toekomstige VLOK-opleidingen?

Daarom vragen we vijf minuutjes van uw tijd om via het evaluatieformulier uw mening te geven.