Woonwagenterreinen monitoren en Vlaamse subsidies voor woonwagenterreinen aanvragen

Woonwagenterreinen monitoren

Begin 2017 is de monitoring van woonwagenterreinen toevertrouwd aan het agentschap Wonen-Vlaanderen; voorheen was dit een taak van het agentschap Integratie en Inburgering. Wonen-Vlaanderen maakt voortaan jaarlijks een lijst bekend van het bestaande aanbod van standplaatsen voor woonwagens op residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen. Ook de bezettingsgraad op de residentiële woonwagenterreinen wordt in deze lijst opgenomen. Elke gemeente zal gevraagd worden deze lijsten aan te vullen met actuele gegevens over residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen op hun grondgebied.

Vlaamse subsidies voor woonwagenterreinen aanvragen

Vanaf 1 januari 2016 is de subsidiëring van woonwagenterreinen overgeheveld van het agentschap Binnenland Bestuur naar het agentschap Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen is dus bevoegd voor de subsidiëring van de kostprijs voor de verwerving, inrichting of uitbreiding van zowel een residentieel- als doortrekkersterrein of de renovatie van een woonwagenterrein.

Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor de verwerving, de inrichting en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners.