Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen

Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

 


Register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing

 

De conformiteit van woningen of kamers onderzoeken

Bestand doc 1.1 aanvraag ca.docx

Bestand doc_1.2_model_aanwijzingsbesluit.docx

 

Bestand DT112_LB_ontvangstbewijs_vraag_ca-doc1.8.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_ca-aan_hzr_doc1.9.1.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_ca-aan_bew_doc1.9.2.docx

 

Als u gebruikmaakt van VLOK, kunt u als lokaal bestuur automatisch een conformiteitsattest genereren na het invoeren van een technisch verslag.

Reageren op klachten woningkwaliteit of overbewoning

Bestand doc 2.1 modelformulier verzoek opstart procedure OO.docx

Bestand doc 2.3 Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder

 

Bestand doc 2.5 webfomulier melding woningklacht.docx

 

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_oo_aan_bew-doc2.6.1.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_oo-aan_hzr-doc2.6.2.docx

Bestand DT146_LB_WVL_toestemming_betreden_woning-doc2.7.docx

Bestand DT025_WVL_formulier_vr_op-doc2.12.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_ongeschikt_.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_ongeschikt en onbewoonbaar.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_niet_oo.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_overbewoning.docx

Microsoft Office document icon doc 2.15 formulier kennisgeving ovedracht zakelijk recht geinventariseerd pand.doc

 

Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Bestand doc 3.1 model melding van acuut gevaar.docx

 

Uitoefenen van het sociaal beheersrecht

Bestand doc_4.1_modelbrief_toegang_woning_-_aan_woningbezitter.docx

Bestand doc_4.2_modelbrief_toegang_woning_-_aan_bewoner.docx

Bestand doc_4.3_modelbrief_hoorplicht.docx

Bestand doc_4.4_modelbrief_kennisgeving_sociaal_beheer.docx

Bestand doc_4.5_modelbrief_niet-uitoefening_sociaal_beheer.docx

PDF icon doc_4.6_model_akte_uitvoering_sociaal_beheer.pdf

PDF icon doc_4.7_model_akte_beeindiging_sociaal_beheer.pdf

 

Handleiding invullen van een technisch verslag

 

 

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens 

PDF icon Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens.pdf

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen