Aanpassing sociale huurprijsberekening

Na advies van de Vlaamse Woonraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar Kaderbesluit over het sociale huurstelsel. Zo worden een aantal knelpunten uit de sociale huurwetgeving weggewerkt. Enerzijds wordt de impact van het meerekenen van het referentie-inkomen voor de huurprijsberekening van inwonende familieleden met een ernstige handicap gemilderd. Anderzijds worden de voorrangen, vermeld in artikel 19 van het Kaderbesluit Sociale Huur die bij de laatste wetswijziging onterecht zijn verloren gegaan, terug in ere hersteld. Het was immers niet de bedoeling om de voorrang bij gezinsverdunning of wegens het niet meer aangepast zijn van de woning aan de fysieke toestand van de bewoner, op te heffen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

< Nieuwsoverzicht