Aanpassing sociale huurprijsberekening definitief

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Kaderbesluit over het sociale huurstelsel. Zo worden een aantal knelpunten uit de sociale huurwetgeving weggewerkt. Zo wordt de impact van het meerekenen van het referentie-inkomen voor de huurprijsberekening van inwonende familieleden met een ernstige handicap gemilderd, en zullen familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die een ernstige handicap hebben een dubbele gezinskorting krijgen. Het betreft hier dan de familieleden die niet-kinderbijslaggerechtigd zijn.  

< Nieuwsoverzicht