Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief Wonen 2010-2011

Eind oktober stelde minister Van den Bossche haar beleidsbrief Wonen (nieuw venster) voor. De Vlaamse Woonraad meent dat een aantal waardevolle initiatieven in de steigers wordt gezet, zoals een globale aanpak voor de woonkwaliteitsbewaking en de uitbouw van het lokale woonbeleid. De Vlaamse Woonraad mist in de beleidsbrief evenwel duidelijke keuzes en prioriteiten. De Vlaamse Woonraad hecht daarom veel belang aan de aangekondigde opmaak van het Vlaamse woonplan en het grond- en pandenbeleidsplan. Hierin kunnen prioriteiten worden gesteld en kan een coherente aanpak worden ontwikkeld voor de structurele problemen op de woonmarkt, onder meer op vlak van de private huurmarkt, het betaalbaar wonen en een woonbeleid gericht op duurzaamheid. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief Wonen 2010-2011 (30/11/2010)

< Nieuwsoverzicht