Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van de projecten lokaal woonbeleid

De Vlaamse Regering wil de subsidieregeling voor de projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid wijzigen. De Vlaamse Woonraad is tevreden dat de Vlaamse Regering maatregelen treft om het lokaal woonbeleid te ondersteunen en te optimaliseren. De Vlaamse Woonraad dringt aan op een grondige evaluatie van de projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Niet enkel de projecten op zich dienen te worden geëvalueerd, maar ook het ruimere kader waarbinnen deze opereren. Wat betreft de regie van het lokaal woonbeleid moet in het bijzonder de bestuurskracht van lokale besturen en de territoriale organisatie van het woonbeleid kritisch tegen het licht worden gehouden. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van de projecten lokaal woonbeleid (25/11/2010)

< Nieuwsoverzicht