Advies Vlaamse Woonraad over het ontwerp van Vlaams Jeugdbeleidsplan

De woning en de woonomgeving bepalen in sterke mate de levenskwaliteit van kinderen en jongeren. Het Vlaamse woonbeleid moet dan ook worden versterkt zodat kinderen en jongeren hun ontplooiingskansen niet gehypothekeerd zien door de woonproblematiek waarmee zijzelf of hun gezin worden geconfronteerd. De Vlaamse Woonraad meent dat een woonbeleid moet worden ontwikkeld dat in eerste instantie gebaseerd is op het bestrijden of voorkomen van precaire woonomstandigheden. Een dergelijk beleid biedt de beste garanties op de realisatie van het recht op menswaardig wonen. De woonnood (die vaak samenhangt met een zwak sociaal-economisch profiel) geldt hierbij als doorslaggevend criterium, eerder dan criteria zoals leeftijd of het behoren tot een specifieke deelgroep. Binnen deze contouren kan het Vlaamse woonbeleid wel extra aandacht verlenen aan de kwetsbare positie van kinderen en jongeren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het ontwerp van Vlaams Jeugdbeleidsplan (18/01/2011)

< Nieuwsoverzicht