Evaluatie recht van voorkoop Vlaamse Wooncode

Het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen starten een evaluatie op van het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode. We geloven in de onschatbare waarde van kennis en ervaring bij burgers en professionelen, en willen dan ook graag polsen naar uw mening, uw voorstellen en uw suggesties over het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode. Daarvoor maakten we een dropbox en een vragenlijst. Uw antwoorden zullen volledig vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt, en kunnen niet voor fiscale doeleinden worden gebruikt.

Meer informatie vindt u op de pagina over de evaluatie van het recht van voorkoop.

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge