Nieuwe versie van de ZieZo-brochure: overzicht van herstellings- en onderhoudsregels voor de woning

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een eengemaakte en herwerkte versie van de PDF icon ZieZo!... Handig boekje voor huurders
uitgebracht. Het boekje kent nog steeds zijn typische opmaak, maar kan voortaan worden gebruikt voor private en sociale huur.

De ZieZo-brochure biedt een overzicht van de regels die huurders en verhuurders moeten naleven bij het begin van en tijdens de huurovereenkomst. Daarnaast bevat de brochure een opsomming van de verschillende herstellingswerken waarvoor de verhuurder en huurder moeten instaan. Ten slotte kan er ook een overzicht van de verplichte onderhoudswerken en een aantal onderhoudstips voor de huurder worden teruggevonden. 

De ZieZo-brochure wordt zowel digitaal als op papier verspreid. Naast de eenvormige versie die de Vlaamse overheid uitbrengt, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren ervoor kiezen om een aangepaste versie uit te brengen.

Momenteel kan er nog geen papieren versie van de ZieZo-brochure online worden besteld. Via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid kan u checken of de ZieZo-brochure in drukvorm beschikbaar is.

< Nieuwsoverzicht