Oproep voor projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter

Deze projectoproep stimuleert intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om projecten op te zetten met een vernieuwend of experimenteel karakter met betrekking tot wonen. Een budget van 1,5 miljoen euro wordt ingezet voor de personeels- en werkingskosten van de geselecteerde projecten.
Lokale overheden krijgen hiermee de ruimte om een antwoord te bieden op nieuwe trends of vragen van (nieuwe) doelgroepen, of om nieuwe methodieken te ontwikkelen of om de samenwerking tussen relevante actoren te optimaliseren.
Alle informatie over deze projectoproep kan u bekijken op: oproep voor projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter

 

< Nieuwsoverzicht