Oproepen nieuwe erfgoedpremie gelanceerd

Wilt u een beschermde woning restaureren? Dan kan u overwegen om deel te nemen aan de Relance-oproep Erfgoed - Wonen. Met deze oproep wil de regering projecten ondersteunen die focussen op behoud en restauratie van erfgoedkenmerken en het garanderen van de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten uit de Vlaamse Codex Wonen.

De procedure van deze projectoproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, waarbij een jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. Het preselectiedossier moet ingediend zijn uiterlijk op 1 november 2021.

Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed

< Nieuwsoverzicht