Projectoproep voor noodwoningen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele organiseert een eerste oproep voor noodwoningen in Vlaanderen. Met deze projectoproep stimuleert Vlaanderen het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen. Het Vlaamse Gewest neemt 50% van de kosten voor zijn rekening. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring. Minister Diependaele: “Vlaanderen zal lokale besturen ondersteunen bij investeringen in noodwoningen. Zo willen we een snelle herhuisvesting garanderen van bijvoorbeeld bewoners van onbewoonbaar verklaarde woningen of bewoners die uit hun woning dreigen te worden gezet. Dat is een belangrijk sluitstuk binnen het lokale en het Vlaamse woonbeleid”.

De oproep omschrijft noodwoningen als volgt: “Een noodwoning is een woning, met inbegrip van kamers, die een tijdelijke woonoplossing biedt als antwoord op een plotse of urgente materiële woonbehoefte. Personen en gezinnen moeten er op zichzelf kunnen wonen. Het verblijf is beperkt in duur en gericht op doorstroming naar een duurzame woonoplossing”.

Meer informatie over de projectoproep vindt u op www.wonenvlaanderen.be/noodwoningen.

Enkele praktische tips:

  • Antwoord beknopt maar volledig.
  • Verklaar, motiveer en staaf de vermelde elementen in het projectvoorstel.
  • Bij twijfel neemt u contact op met het agentschap Wonen-Vlaanderen via het volgende mailadres: noodwoningen@vlaanderen.be.  
  • Stavingsdocumenten en bijlagen kunt u niet bij het digitale aanvraagformulier voegen. Bezorg deze aan het agentschap Wonen-Vlaanderen via het voormelde mailadres (noodwoningen@vlaanderen.be). Indien tijdig ingediend, houden wij bij de beoordeling van uw projectvoorstel met deze documenten rekening.

De uiterlijke datum om - aan de hand van het digitale aanvraagformulier - uw projectvoorstel te versturen is 15 oktober 2020. U krijgt per mail een ontvangstmelding. Projectvoorstellen die we na die datum ontvangen of waarvoor het digitale aanvraagformulier niet is gebruikt komen niet in aanmerking.

Na de uiterlijke datum van indiening kunt u geen wijzigingen of toevoegingen meer doen aan de ingediende projectvoorstellen, behalve op uitdrukkelijke vraag van Wonen-Vlaanderen.

We wensen u alvast veel succes en zien uw projectvoorstel met belangstelling tegemoet.

< Nieuwsoverzicht