Vlaamse regering erkent bvba Prevenda als leegstandsbeheerder sociale woningen

Doordat er meer renovatiemiddelen ter beschikking staan, worden steeds meer sociale woningen gerenoveerd. Sociale woningen kunnen pas gerenoveerd worden, nadat de bewoners ergens anders zijn gehuisvest. Omdat de herhuisvesting gefaseerd gebeurt, staan woningen soms jarenlang leeg. Om de negatieve effecten van deze leegstand te minimaliseren, kan een sociale verhuurder daarom in afwachting van de renovatiewerken, deze woningen tijdelijk verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Het is de Vlaamse Regering die organisaties een erkenning geeft om dit te doen. In dit kader erkent de Vlaamse Regering nu bvba Prevenda als organisatie die woningen tijdelijk kan verhuren buiten het sociaal huurstelsel.

PDF icon erkenningsbesluit bvba Prevenda

< Nieuwsoverzicht