Voortgangstoets 2020: meting sociaal woonaanbod staat online

Wonen-Vlaanderen voert dit jaar opnieuw een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen uw gemeente levert om het bindend sociaal objectief te bereiken. De voortgangstoets start met een meting van het sociaal woonaanbod.

De resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2019 zijn beschikbaar. U kan ze raadplegen op de pagina over de monitoring en de voortgangstoets:
https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/voortgang-hoe-vordert-uw-gemeente-met-de-realisatie-van-haar-bindend-sociaal

Op basis van de meting van het sociaal woonaanbod heeft Wonen-Vlaanderen uw gemeente voorlopig ondergebracht in een van de volgende categorie├źn:
- categorie 1: uw gemeente volgt het groeipad.
- categorie 2: uw gemeente volgt het groeipad niet.

Zit uw gemeente in categorie 1, dan is de voortgangstoets ten einde. Zit uw gemeente in categorie 2, dan krijgt u de kans om een plan van aanpak op te maken. Daarin toont u aan dat uw gemeente voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal objectief te bereiken.

Uw gemeente ontvangst eerstdaags een brief met de resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod en de voorlopige indeling in categorie├źn.

< Nieuwsoverzicht