Aan de slag met het technisch verslag

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van het technisch verslag.

Klik op 'meer' als u wilt weten hoe u het technisch verslag moet gebruiken en invullen.

Hoe gaat u tewerk wanneer u een technisch verslag invult tijdens een woningonderzoek?

Stap 1: bepaal welk type woning u controleert:

  • een zelfstandige woning, 
  • een (studenten)kamer,
  • een kamer voor seizoenarbeider(s).

Stap 2: Deze beoordeling bepaalt welk type technisch verslag u moet gebruiken.

Technische verslagen geldig vanaf 1 januari 2021

Noteer ook of de woning op elke bouwlaag beschikt over een rookmelder. 

Stap 3: Neem voldoende foto's van de gebreken.

Stap 4: Duid de gebreken aan in het technisch verslag

Het technisch handboek woningkwaliteit ondersteunt u bij het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken en beoordelen van gebreken.

Winteropvang

Er is een specifiek technisch verslag voor winteropvang: