Voor wie is de overgangsmaatregel Vlaamse renovatiepremie?

Let op: u kon slechts tot en met 31 januari 2016 de renovatiepremie in de overgangsmaatregel aanvragen.

U kon enkel gebruik maken van de overgangsregeling voor de facturen, waarvoor de overeenkomst met de aannemer of de bestelling van materialen dateert van voor 1 december 2014. Voor de facturen waarvoor de overeenkomst met een aannemer of de bestelling van materialen dateert van na 1 december 2014 kan u enkel de vernieuwde renovatiepremie aanvragen.

U kon de renovatiepremie aanvragen als eigenaar van een woning

 • die u zelf bewoont, of
 • die u voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. 

Voorwaarden 

Inkomen

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner, mocht u drie jaar eerder niet meer verdienen dan:

 • 41.440 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
 • 59.200 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.320 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 59.200 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste

Voor aanvragen in 2016 geldt dus het belastbaar inkomen van 2013. 

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.

Woning

De woning of het gebouw dat u geheel of gedeeltelijk herbestemd tot woning en waarvoor u een premie aanvraagt, moet minstens 25 jaar oud zijn, en in het Vlaamse Gewest liggen. 

Bij betwisting over de ouderdom van de woning, zijn de gegevens van het Rijksregister doorslaggevend. Kamers en studentenkamers gelden voor de renovatiepremie niet als woning. U kunt dus geen renovatiepremie krijgen voor werken aan kamers en studentenkamers, ook al zijn ze minstens 25 jaar oud. 

Eigendom 

De eigenaar-bewoner mag op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen andere woning, kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis in volle eigendom of vruchtgebruik hebben dan de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt.

Uitzonderingen:

 • het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit;
 • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
 • de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt;
 • de andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning, en de aanvrager was de laatste bewoner ervan. 

Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van facturen van werken door een aannemer, of (als u de werken zelf doet) van de aangekochte materialen. De totale kostprijs van de werken moet minstens 10.000 euro bedragen (exclusief btw). U moet dus facturen voor minstens 10.000 euro bij uw aanvraag voegen. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan drie jaar, en ze mogen ook niet dateren van voor u eigenaar werd van de woning.

Belangrijk:

 • sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat ze betrekking hebben op werken die niet in aanmerking komen. Daarom is het aangeraden om alle facturen uit de geldige periode bij de aanvraag te voegen;
 • kastickets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard. Vraag uw leverancier dus altijd om een factuur voor u uw aanvraag indient;
 • als u door geweigerde facturen niet meer tot het vereiste minimumbedrag van 10.000 euro komt, dan krijgt u een voorstel tot omzetting van uw aanvraag in een verbeteringspremie, mits u daarvoor in aanmerking komt;
 • facturen die onvoldoende duidelijk zijn naar aard of omvang van de werken kunnen ook geweigerd worden;
 • als u een 'nieuwe' woning realiseert door het herbestemmen van een gebouw tot één of meer woningen of door het opsplitsen van een bestaande woning, komen enkel facturen in aanmerking die dateren van na 1 januari 2014. Opgelet: de bestaande woning die opgesplitst wordt of het gebouw dat herbestemd wordt tot woning, mag niet uitgebreid worden.

Aantal aanvragen

Eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar maar eenmaal een renovatiepremie krijgen. Op deze voorwaarde bestaan geen uitzonderingen. De toekenning van een renovatiepremie kan ook gevolgen hebben voor de verbeteringspremie. 

 

Vaak gestelde vragen

Mijn partner en ik zijn elk voor de helft eigenaar van een andere woning. Komen wij in aanmerking voor de renovatiepremie (oude stelsel)?

Als het hier gaat om twee verschillende woningen (dus u bent voor de helft eigenaar van woning A, en uw partner voor de helft van woning B), dan is er geen enkel probleem. Als het hier echter gaat om één en dezelfde woning, dan heeft u samen toch een andere woning volledig in volle eigendom, en komt u niet in aanmerking.

Meer vragen

Contact

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel