Welke werken komen in aanmerking voor de overgangsmaatregel van de Vlaamse renovatiepremie?

Let op: u kon slechts tot en met 31 januari 2016 de renovatiepremie in de overgangsmaatregel aanvragen.

U kon enkel gebruik maken van de overgangsregeling voor de facturen, waarvoor de overeenkomst met de aannemer of de bestelling van materialen dateert van voor 1 december 2014. Voor de facturen waarvoor de overeenkomst met een aannemer of de bestelling van materialen dateert van na 1 december 2014 kunt u enkel de vernieuwde renovatiepremie aanvragen.

Er zijn 8 categorieën van werken die voor een premie in aanmerking komen. Voor elke groep geldt er ook een maximaal factuurbedrag. De kostprijs mag ook hoger liggen, maar dan gaat de berekening van de premie uit van dat maximum.

Het gaat om volgende categorieën, met bijhorende maxima:

 1. Funderingen en muren: facturen voor maximaal 15.000 euro
 2. Draagvloeren: facturen voor maximaal 15.000 euro
 3. Daken: facturen voor maximaal 15.000 euro
 4. Buitenschrijnwerk: facturen voor maximaal 15.000 euro
 5. Centrale verwarming: facturen voor maximaal 7.500 euro
 6. Elektriciteit: facturen voor maximaal 3.750 euro
 7. Sanitaire installaties: facturen voor maximaal 3.750 euro
 8. Trappen: facturen voor maximaal 3.750 euro

Voorbeeld: hebt u voor 20.000 euro aan facturen (exclusief btw) voor het vernieuwen van uw dak, dan zal de berekening van de renovatiepremie hiervoor met maximaal 15.000 euro rekening houden. Of nog: u hebt voor 20.000 euro aan facturen (exclusief btw) voor het plaatsen van centrale verwarming. Daarvoor ligt het maximum op 7.500 euro, zodat u nog minstens 2.500 euro aan andere facturen moet kunnen voorleggen, om het minimale totaalbedrag van 10.000 euro te bereiken voor de aanvraag van een renovatiepremie.

Vervangingsbouw en werken voor afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) of isolatie komen niet in aanmerking voor de premie.

Het herbestemmen van een woning tot één of meer woningen en het opsplitsen van een woning naar meerdere woningen komt in aanmerking voor de renovatiepremie voor zover de facturen die op die werken betrekking hebben, niet dateren van voor 1 januari 2014. Deze werken komen enkel in aanmerking als het oorspronkelijke volume van de woning of het gebouw, na afbraak van bestaande bijgebouwen of aanbouwen, niet uitgebreid wordt.

Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een factuur of waarvan de factuur onvoldoende informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werken.
 

Funderingen en muren

De volledige of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buiten- en binnenmuren en de funderingen:

 • ondergrondse werken om de bestaande funderingen te verbeteren, de ingegraven constructies waterdicht te maken en kelderzwam te bestrijden;
 • de afbraak en de heropbouw van muren en van dragende of steunende elementen erin, zoals balken, kolommen en lateien;
 • de behandeling van de muren tegen optrekkend vocht door onderkapping, plaatsing van een waterkerende laag of injectie van afdichtende producten;
 • de vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging;
 • de behandeling van de muren tegen (huis)zwam;
 • het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren
 • het waterdicht maken van gevels door het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering aan de buitenzijde.

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, isolatie.

 

Draagvloeren

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen:

 • het afbreken en vervangen van bestaande draagvloeren;
 • de behandeling van de draagvloeren tegen (huis)zwam en insecten.

Komen niet in aanmerking: dekvloeren, vloerbekleding, isolatie.

 

Daken

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
 • de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten;
 • de vernieuwing van de waterdichte bedekking;
 • het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer;
 • het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen.


Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken, isolatie.

 

Buitenschrijnwerk

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,3 W/m²K. Samen met deze werken komt ook de plaatsing van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda's
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen

Bij een aanvraag met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren van na 1 januari 2012, wordt de premie met 10%  verhoogd als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K, en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K.

De premie blijft maximaal 10.000 euro.

Centrale verwarming

Werken om de woning te voorzien van centrale verwarming:

 • de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen;
 • samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking;
 • de plaatsing van Co- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.
 • elektrische verwarming (accumulatoren)

Komen wel in aanmerking:

 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming (b.v. het plaatsen van een nieuwe ketel)

 

Elektriciteit

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

 

Sanitaire installaties

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning;
 • samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer;
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels;
 • een tweede badkamer of toilet;
 • de betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

 

Trappen

Het aanbrengen of vervangen van één of meer vaste trappen in de woning, voor een veilige verbinding tussen de verdiepingen.
 

Contact

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel