Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten wanneer u geld uitleent voor renovatiewerken ook gekend als de "mama-papa-lening"

De belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten is opgeheven. Renovatieovereenkomsten die na 31 december 2018 worden afgesloten komen niet meer in aanmerking voor een belastingsvermindering.

Attest voor belastingvermindering voor renovatieovereenkomst nodig?

  • Voor 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin waarin aan Wonen-Vlaanderen werd gemeld dat de (of een) lener de woning heeft betrokken, bezorgt het agentschap aan de kredietgever het eerste attest voor belastingvermindering voor de renovatieovereenkomst.
  • De kredietgever vult op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens in, en voegt er het attest van Wonen-Vlaanderen bij. (Hulp nodig bij het invullen van uw aangifteformulier? Bel  dan de F.O.D. FinanciĆ«n)
  • Voor 31 mei van elk aanslagjaar krijgt de kredietgever een nieuw attest, zolang de overeenkomst loopt en de lener in de woning blijft wonen (als hoofdverblijfplaats). Let op: als de lener minder dan 8 jaar in de woning blijft wonen, kan de fiscus het onterecht genoten belastingvoordeel terugvorderen. We raden dan ook aan om in de renovatieovereenkomst een clausule op te nemen die bepaalt dat de lener dit bedrag aan de kredietgever terugbetaalt, als hij de woning na minder dan 8 jaar verlaat.

Regelgeving

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Boek 2, Titel 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Titel 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Afdeling Tegemoetkomingen
contactpunt belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel