Binnen welke termijn behandelt Wonen-Vlaanderen uw aanvraag voor een huurpremie?

Verwerkingstermijnen

  • Bezorg ons zo snel mogelijk het ingevulde formulier, samen met een kopie van uw huurcontract. Indien nodig bezorgt u ons ook een attest Groeipakket voor inwonende meerderjarige kinderen, het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven en de attestering van een erkende handicap.
  • Uw dossier wordt binnen de maand (on)volledig verklaard.
  • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u bericht om de ontbrekende gegevens op te sturen. Bezorg ons zo snel mogelijk de ontbrekende stukken zodat wij uw dossier verder kunnen behandelen. Na ontvangst van de aanvulling verklaren wij uw dossier binnen de maand (on)volledig.
  • Na de volledigverklaring neemt het agentschap uiterlijk na drie maanden en tien dagen een beslissing.
    • Heeft uw woning geen conformiteitsattest? Dan kan het agentschap de kwaliteit van uw woning controleren. Indien er een controleur langs komt, stuurt hij steeds op voorhand een brief om u daarvan op de hoogte te brengen. Wordt er in die drie maanden geen woningcontrole uitgevoerd, dan gaat het agentschap er voorlopig van uit dat uw woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
    • Heeft u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de twee maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.
  • Het agentschap controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag.
  • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen de twee maanden beroep aantekenen met een aangetekende brief.