De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

 1. u verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning, of
  u verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of
  u huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
  u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
   
 2. u heeft geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik
   
 3. uw gezin heeft een inkomen van maximaal:
  - 25.850 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste 
  - 28.015 euro als u een alleenstaande persoon met een handicap bent 
  - 38.773 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro per persoon ten laste 
   
 4. de huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 639,78 euro als ze zelfstandig is en 511,82 euro als het om een kamer gaat . Deze maxima worden verhoogd met 10% in bepaalde gemeenten. Daar bovenop komt nog eens 20% extra per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra)

De hierboven vermelde maxima zijn van toepassing op aanvragen ingediend in 2022.

Als u hierover vragen heeft, kom dan langs bij de dienst van Wonen-Vlaanderen in uw provincie of bij uw gemeentebestuur (het woonloket), of stel uw vraag op het gratis nummer 1700.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 5, Deel 5, Titel 1

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt verleend zoals vermeld in artikel 5.164, §1, zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
team Huursubsidie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 b40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: