Het Vlaams Huurgarantiefonds: gestopt op 1 juni 2020

Opgelet: Het huurgarantiefonds is gestopt op 1 juni 2020.

Het Huurgarantiefonds beschermde private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalieten hun huur te betalen.

Het huidige Huurgarantiefonds is grondig hervormd. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen goedgekeurd. 

Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen is in werking getreden op 1 juni 2020. Het huidige huurgarantiefonds is op 1 juni 2020 opgeheven. 
 

Wanneer is het Huurgarantiefonds gestopt?

Het huurgarantiefonds is op 1 juni 2020 opgeheven. In de plaats van het Huurgarantiefonds is op 1 juni 2020 het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen van start gaan. Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW.
 

Kan u zich nog aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

Nee, u kan niet langer aansluiten bij het huurgarantiefonds.

 

Wat met de aansluitingsvergoeding die u heeft betaald voor uw aansluiting?

De aansluitingsvergoeding wordt bij de stopzetting van het huurgarantiefonds terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. 
 

Wat als u voor 1 juni 2020 beroep doet op het Fonds?

Als u de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting heeft ingeleid voor 1 juni 2020 en u het Fonds hiervan voor 1 juni 2020 op de hoogte heeft gebracht, wordt de aanvraag tot tegemoetkoming  afgehandeld. 

Vaak gestelde vragen

Voor welk bedrag komt het Huurgarantiefonds tussenbeide?

Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur, met een plafond van € 2.965, en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft

Meer vragen