Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

Hoe vraagt u de aanpassingspremie aan?

Het aanvraagformulier is beschikbaar als word-bestand en in PDF-formaat. Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorgt u op papier en met de nodige bewijsstukken aan Wonen-Vlaanderen, op één van de adressen vermeld op het aanvraagformulier.

Een volledig digitale aanvraag, inclusief elektronische ondertekening, is in voorbereiding maar is momenteel nog niet beschikbaar. Ingescande aanvragen via mail komen niet in aanmerking.

Let op: bezorg ons steeds duidelijke kopies op A4-formaat van de bewijsstukken, zoals offertes, facturen of attesten. De originele documenten bewaart u zelf. Wanneer bij de dossierbehandeling blijkt dat het toch nodig is om over een origineel document te beschikken, zal Wonen-Vlaanderen u daar tijdig om vragen.

Vermijd ook nietjes en paperclips bij het samenstellen van uw aanvraagdossier.

Wanneer moet u de aanvraag indienen?

U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen, met het bijhorend dossiernummer.

Wanneer uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een aanpassingspremie. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen.

Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u een maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Contact

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel