Hoe de Vlaamse huurpremie aanvragen?

Hoe krijgt u een aanvraagformulier voor de huurpremie?

U hoeft niets te doen. U krijgt automatisch een aanvraagformulier opgestuurd.

Zodra u 4 jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, meldt uw huisvestingsmaatschappij dat aan Wonen-Vlaanderen. Wij sturen u dan automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te vragen. Op de briefomslag vindt u deze sticker:

Sticker met opschrift “Vraag met dit formulier een huurpremie aan”

Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Indien nodig bezorgt u ons een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen, het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven en de attestering van een erkende handicap. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.

Beslissing over de huurpremie

Binnen de maand na ontvangst van het invulformulier verklaart Wonen-Vlaanderen het dossier (on)volledig.

Uiterlijk binnen de drie maanden en tien dagen na de volledigverklaring van uw aanvraag, ontvangt u de beslissing van Wonen-Vlaanderen. Tijdens deze periode kan een controleur zich na afspraak aanmelden om de kwaliteit van uw woning te onderzoeken.

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen de twee maanden na ontvangst van de beslissingsbrief beroep aantekenen.

U hebt nog geen invulformulier ontvangen?

U voldoet aan alle voorwaarden maar ontving nog geen invulformulier? Neem dan contact op met het team huurpremie van Wonen-Vlaanderen (zie contactinformatie onderaan).

Om u correct te kunnen informeren, heeft de dossierbehandelaar uw rijksregisternummer nodig. Dit vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.

Vaak gestelde vragen

Waar vind ik alle documenten om een huurpremie aan te vragen?

U ontvangt automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zie vraag: U heeft nog geen invulformulier ontvangen. Wat kunt u doen?

Ik heb een invulformulier ontvangen maar ik heb het niet onmiddellijk ingevuld. Tot wanneer kan ik de huurpremie aanvragen?

U kunt het invulformulier opsturen zolang

  • u nog op hetzelfde adres woont als vermeld op het invulformulier
  • u nog aan de voorwaarden voldoet

Het is in uw eigen belang om het invulformulier zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de behandeling van de aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. U ontvangt tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht huurpremie. Als u het invulformulier langer dan 6 maanden laat liggen, verliest u dus een aantal maanden huurpremie.

Wat moet ik doen als ik een invulformulier voor een huurpremie heb ontvangen maar intussen samenwoon?

U staat bij een sociale huisvestingsmaatschappij ( SHM ) op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. U moet aan uw SHM steeds de gezinssituatie doorgeven waarmee u in een sociale huurwoning wilt gaan wonen. Anders wordt u binnenkort door uw SHM misschien een kleinere woning aangeboden terwijl u in uw nieuwe gezinssituatie een grotere nodig heeft.

Hou er rekening mee dat wanneer u de huurpremie ontvangt en u een aanbod van een sociale huurwoning weigert, de uitbetaling van de huurpremie definitief wordt stopgezet en u nooit meer in aanmerking komt voor de huurpremie. Geef aan uw SHM dus altijd zo snel mogelijk uw nieuwe gezinssituatie door.

Ter info: Ongeacht of uw nieuwe partner is ingeschreven bij uw SHM, bij de berekening van de huurpremie wordt altijd het inkomen van alle inwonende meerderjarige gezinsleden in aanmerking genomen.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel