Stopzetting huurpremie

De huurpremie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

 • uw inkomen de maximumgrens overschrijdt;
 • de huurprijs van uw huurwoning hoger is dan de maximale huurprijs, volgens de grootte van uw gezin;
 • u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt;
 • u uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt;
 • uw woning niet conform is en vastgesteld is dat uw woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit (voor meer info zie: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit)

Werd uw huurpremie stopgezet omdat uw inkomen en/of uw huurprijs te hoog was? Wij volgen uw dossier verder op via de jaarlijkse controle.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huurpremie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet. Na een verhuis naar een andere woning op de private huurmarkt ontvangt u een nieuw invulformulier. Zorg ervoor dat u altijd ingeschreven blijft bij een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in de gemeente waar u woont. Anders wordt de huurpremie definitief stopgezet

De uitbetaling van de huurpremie wordt definitief stopgezet als u als rechthebbende:

 • een sociale huurwoning krijgt toegewezen door uw sociale huisvestingsmaatschappij ;
 • wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister van uw sociale huisvestingsmaatschappij;
 • een aangeboden sociale woning weigert of u niet reageert op een aanbod van sociale woning door uw sociale huisvestingsmaatschappij;
 • niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden (bijv. u verwerft een eigen woning of bouwgrond);
 • verhuist en u zich niet binnen negen maanden na uw verhuis opnieuw inschrijft bij een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in uw nieuwe gemeente.
  Opgelet: laat u niet schrappen bij uw oude sociale huisvestingsmaatschappij vooraleer uw nieuwe inschrijving in orde is!